ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA AUTO

Regularizarea rapidă a daunelor acoperite prin asigurarea de răspundere civilă auto.

ATUNCI CÂND SE ÎNTÂMPLĂ…

Pe drumurile din Romania au loc câteva sute de accidente pe zi. Din fericire, în majoritatea cazurilor vorbim „doar” de accidente minore, fără urmări grave pentru persoanele implicate – în afara enervării. Şi aspectele legate de „vinovăţie” sunt clarificate repede în majoritatea cazurilor. Chiar şi în asemenea cazuri recomandăm apelarea la un expert neutru, care nu este stabilit de către asigurătorul părţii adverse. Acest lucru este dreptul dumneavoastră. Costurile aferente vor fi acoperite de asigurare. Astfel puteţi fi sigur că daunele dumneavoastră vor fi acoperite integral şi că nu vor exista probleme.

SZU SE OCUPĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ DE

  • Elaborarea expertizelor privind daunele.
  • Identificarea şi asigurarea dovezilor necesare.
  • Verificarea plauzibilităţii şi a cauzalităţii evaluărilor şi a solicitărilor de acoperire a daunelor.

Activitatea SZU GmbH este gratuită pentru persoana prejudiciată. Un alt avantaj este faptul că, spre deosebire de un deviz estimativ al unui atelier auto, la evaluare se ia în considerare şi diminuarea valorii şi imposibilitatea utilizării autovehiculului.

IMPORTANT!!

În cazul accidentelor minore, la care valoarea netă a daunelor nu depăşeşte 750 euro, costurile evaluării nu sunt acoperite de regulă de asigurare.

În cazul unor daune cu valoare mai mare, trebuie să ne contactaţi neîntârziat, pentru a ne putea ocupa rapid şi competent de cazul dumneavoastră şi pentru a ne asigura că nu vor exista probleme. Aşa cum ştiţi: experţii noştri se deplasează pe întreg teritoriul Germaniei în termen de 48 de ore pentru a evalua daunele şi pentru a vă consilia în legătură cu toate aspectele importante legate de derularea procesului.

CONFIRMAREA REPARATIEI

Dumneavoastră aveţi nevoie de ea – noi o punem la dispoziţie. De multe ori indispensabilă: confirmarea reparaţiei.

EXPERTIZAREA AUTOMOBILELOR DE EPOCA

Pentru protecţia automobilului dumneavoastră favorit. Expertizarea automobilelor de epocă de la A la Z.

RAPOARTE PRIVIND STAREA TEHNICA

Este important să stiti starea tehnica reală! Evaluarea stării tehnice a autovehiculelor folosite şi a automobilelor de epocă.

EXPERTIZAREA RADARELOR

De multe ori nu aţi depăşit limita de viteză! Şi măsurătorile radarelor pot fi eronate.